Naší hlavní činností je rizikové kácení a ořezy stromů mimo les.

Ořezy provádíme vetšinou pomocí lezecké a lanové techniky, kdy se dostaneme až do nejodlehlejších míst koruny stromu a dochází, tak k jejímu rovnoměrnému celkovému ořezu.

Mezi nejčastěji používané typy řezů patří:

 • Výchovný:  provadeny u mladých stromů s cílem vytvoření perspektivní koruny, která nebude vyžadovat nákladnější zásahy v pozdějších letech (nejdulezitejsi rez pro spravny vyvoj stromu!!)
 • Bezpečnostní: zajišťuje pouze aktuální provozní bezpečnost koruny daného stromu. Resi tedy prevazne suche vetve a nalomene vetve.
 • Zdravotní: rozsireni bezpecnostniho rezu, kdy se na strome zamerime take na dlouho dobou funkci a perspektivu stromu.
 • Redukce obvodová: zmenšení náporové plochy koruny a snížení jejího těžiště provadi se vetsinou v rozsahu 10-20 procent objemu koruny
 • Stabilizace sekundární koruny: snaha na přerostlé sekundární koruně (zanedbané pěstební ošetření stromu) o udržení koruny ve stabilním stavu nebo postupné převedení na tvarovací řez.
 • Tvarovací řezy: cílem je udržení koruny stromu v požadovaném tvaru opakovanými řezy v častých intervalech, např u platanů, lip, habrů, zeravů,…
 • Sesazovací: radikální redukce staticky oslabených stromů. Dočasné řešení hlavně pro topoly a vrby.
 • Lokální redukce: např: směrem k překážce, z důvodu stabilizace, průjezdního a podchozího profilu
 • Odstranění výmladků: vznikajících na bázi kmene až do výšky nasazení koruny
 • Řez živých plotů a stěn
 • Instalace dynamických a statických vazeb

Kácení se provádí podle naklonění stromu, umístění stromu vůči okolním předmětům.
Volíme z těchto typů:

 • Postupné kácení
 • Směrové kácení
 • Volné kácení
 • Kácení s přetažením

S naší technikou jsme schopni odstranit vzniklý pařez odfrézováním pařezovou frézou a dřevní hmotu dále zpracovat na štěpku naším supervýkonným štěpkovačem Bandit X120. Kmen stromu rozřežeme na požadované metry a pomocí nákladního automobilu jsme schopní odvézt na deponii.

Za každý pokácený strom se snažíme provést náhradní výsadbu. Pokud budete mít zájem, náhradní výsadbu námi pokáceného stromu provedeme se slevou.


Naši šikovní pozemní pracovníci uvedou místo zásahu do takového stavu, že nebude skoro poznat, že tam proběhly nějaké práce. Odpad vždy uklidíme a odvezeme, pokud není domluveno jinak. Terén srovnáme do původního stavu pomocí nástavců na našem kloubovém nakladači AVANT 750.