Jelikož se nechceme spokojit pouze s hezky ošetřeným stromem v zarostlé džungli, nabízíme vám i další služby. Díky naší technice jsme schopni zajistit základní údržbu zeleně vaší zahrady, obce či města.

  • Sečení travních ploch:
  • Úprava terénu: k dispozici kloubový nakladač AVANT 750 spolu s nástavci jako podkop, půdní a lesní fréza, hrábě, paletizační a nakládací vidle,…
  • Zakládání trávníků: díky hydroosevu bude mít trávník o dost vyšší šanci na vzrůst v horku než běžný osev. Nemusí se tak dbát na zálivku zvláště v nynějších horkách.
  • Výsadba stromů a keřů: