Služby

Arboristické služby

Naší hlavní činností je rizikové kácení a ořezy stromů mimo les. Ořezy provádíme vetšinou pomocí lezecké a lanové techniky, kdy se dostaneme až do nejodlehlejších míst koruny stromu a docházi, tak k jejímu rovnoměrnému celkovému ořezu.

Údržba zeleně

Jelikož se nechceme spokojit pouze s hezky ošetřeným stromem v zarostlé džungli, nabízíme vám i další služby. Díky naší technice jsme schopni zajistit základní údržbu zeleně vaší zahrady, obce či města.

Další služby

Poskytujeme dopňkové služby spojené s arboristikou a údržbou zeleně.

* Odkupujeme a odvážíme dřevní hmotu.
* Prodáváme palivové dřevo
* Nabízíme možnost štípání dřeva